პიგმენტები საიზოლაციო მასალებისთვის

პიგმენტი არის ფერების მნიშვნელოვანი წყარო საიზოლაციო მასალებში, ანუ შეფუთვაში შეღებვა და მეორადი ფილმის შემქმნელი მასალა. პიგმენტებს შეუძლიათ გარკვეული დამალული ძალა და ფერი გადასაფარებელ ფილმზე გადასცეს და რაც მთავარია, შეიძლება გაზარდოს საფარის დამცავი თვისებები.