პიგმენტები მელნისთვის

მელანი ძირითადად შედგება შემკვრელის, პიგმენტის და დამხმარე აგენტისგან, ხოლო პიგმენტი განსაზღვრავს მელნის ფერს, გამრეცხვის სიძლიერეს, ფერს და გამხსნელ წინააღმდეგობას, მსუბუქ წინააღმდეგობას და სითბოს წინააღმდეგობას.